چهارشنبه 12 اسفند 1394 (2 مارس 2016) زمین لرزه ای به بزرگاری 7.9 سواحل غربی جزیره سوماترا در اندونزی را لرزاند.