جهت دریافت داده­ های لرزه­ نگاری،موارد خواسته شده را طبق توضیحات داده شده تکمیل و ارسال فرمائید.

1- معرفی­ نامه از مرکز آموزشی یا پژوهشی: معرفی­ نامه را مطابق با نمونه زیر، بر روی سربرگ مرکز آموزشی یا سازمان مربوطه خود تکمیل و پس از مهر و امضاء اسکن شده آن رادر قالب فایل jpg  به آدرس
a.ashari@iiees.ac.ir ارسال فرمایید. دانشجویان پژوهشگاه زلزله­ شناسی نیازی به تکمیل و ارائه معرفی­ نامه ندارند.دریافت متن معرفی نامه

2- پس از ثبت فرم “درخواست داده ­های لرزه­ ای” از فايل Pdf ايجاد شده پرينت بگيريد و پس از انجام امضاء هاي لازم ، اسکن شده آن را درقالب فایل jpg  به آدرسa.ashari@iiees.ac.ir ارسال فرمایید.

بدیهی است بدون ارسال موارد فوق به درخواست داده شده ترتیب اثری داده نخواهد شد.در صورت داشتن هرگونه سوالی در این زمینه با شماره تلفن 19-22831116 داخلی 366 تماس بگیرید.

3-پس از ارسال مدارک فوق در صورت پذیرش درخواست شما، داده های در خواستی در قالب فایل برایتان ایمیل خواهد شد.

توجه:پس از ثبت فرم زیر، فرم درخواست شما در قالب فایل PDF  ایجاد می شود که باید آن را پرینت بگیرید و طبق توضیحات فوق تکمیل نمایید ، این فایل PDF ، یا در مرورگر باز می شود و یا درپوشه Downloads  مربوط به کامپیوترتان  ذخیره می شود.

فرم در خواست داده های لرزه نگاری