توجه : برای ثبت درخواست خود حتما از مرورگرهای Firefox,Chrome و یا Internet Explorer 11 استفاده نمایید.


فرم درخواست داده هاي لرزه اي

مشخصات متقاضي داده :
نام و نام خانوادگي: رشته تحصيلي و دانشگاه:
شماره تلفن (حروف لاتين): آدرس پست الکترونيکي:
نشاني:
مشخصات استاد راهنما يا مجري پروژه:
نام و نام خانوادگي: دانشگاه يا مرکز پژوهشي:
شماره تلفن: آدرس پست الکترونيکي:
نشاني:
جزئيات پروژه پژوهشي:
عنوان:
علت نياز به اطلاعات لرزه اي:
محل انجام پروژه:
خلاصه موضوع:
مشخصات داده درخواستي:
کاتالوگ زمين لرزه ها
داده هاي پيوسته(GCF)
داده هاي ناپيوسته
تعهدات متقاضي و استاد راهنما يا مجري پروژه:

1- استفاده از اطلاعات و داده های اخذ شده صرفاٌ در راستای موضوع پروژه تحقیقاتی یا پایان نامه اشاره شده در فوق مجاز می باشد. در غیر این صورت مسئولیت هرگونه استفاده از داده های دریافتی برای اهداف دیگر و جبران خسارات ناشی از آن به عهده متقاضی است.

2- انتقال داده به دیگران به هر شکل ممنوع بوده و مسئولیت آن به عهده انتقال دهنده است.

3- جهت رعایت حقوق معنوی پژوهشگاه لازم و ضروری است نام "پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله " در متن، بخش Accessibility Data و بخش Acknowledgment هر پژوهش ، گزارش ،پایان نامه و مقاله ، به عنوان تامین کننده داده های لرزه نگاری به طور کامل بیان گردد.

4- یک نسخه از گزارش، پایان نامه یا مقاله به صورت چاپی و فایل pdf جهت آرشیو درکتابخانه پژوهشگاه تحویل گردد.

تمامي موارد فوق را مي پذيرم.