گزارش زمين لرزه دوم مهرماه 1392 (بیست و چهارم سپتامبر2013 میلادی) شمال، شمال خاوری آواران، پاکستان، با بزرگای MW=7/7