گزارش زمين لرزه سی ام مردادماه 1392 (بیست و یکم اوت 2013 میلادی) شمال، شمال باختری سان مارکوس، مکزیک، با بزرگای MW=6/2