گزارش های زلزله 5 دی ماه 1382 بم

report_bam_eshghi_f

فهرست مطالب

گزارش فوق در تاریخ 17 دیماه 1382 در 260 صفحه منتشر گردیده است .

در ساعت5:26 بامداد روز 82/10/5 زمین لرزه بزرگی بخش وسیعی از استان کرمان را به لرزه درآورد. موقعیت کانونی این زمین لرزه به مختصات 29.01 درجه عرض شمالی و 58.26درجه طول خاوری در حدود 10 کیلومتری جنوب غرب شهر بم واقع می گردد. زمین لرزه اخیر با بزرگی 6.5 = Ms موجب تخریب بخش وسیعی از شهرستان بم و روستاهای اطراف گردید و خسارات مالی و جانی قابل توجهی به بار آورد.

سازوکار کانونی زمین لرزه اخیر باتوجه به گسل های منطقه دلالت بر گسلش از نوع امتدادلغز راستگرد دارد. نزدیکی زیاد محل وقوع زمین لرزه اصلی با گسل بم و همخوانی خوب صفحه شمال جنوبی سازوکار کانونی حل شده برای زمین لرزه فوق الذکر با امتداد گسل مزبور، نشان می دهد که زمین لرزه 82/10/5 بم به احتمال قوی می تواند به فعالیت گسل فوق الذکر نسبت داده شود.

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به محض آگاهی از وقوع زمین لرزه فوق الذکر، دو گروه مستقل را جهت شناسیی منطقه مه لرزه ای و نصب یک شبکه لرزه نگاری موقت ساعاتی پس از وقوع زمین لرزه عازم منطقه نموده است.

موقیت زمین لرزه اصلی، پسلرزه‌های ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن کشور تا به امروز پس از وقوع زمین لرزه و موقعیت مکانی ایستگاه‌های شبکه لرزه نگاری موقت ارسالی جهت نصب در منطقه در شکل مشاهده می شود.

bam