نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه 5 مهرماه 1389 هجری شمسی، کازرون

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه ‌ها با استفاده از داده‌ های لرزه ‌ای ایستگاه ها تعیین شده ‌اند و در صورت دسترسی به داده ‌های بیشتر بروزرسانی می شوند.

نقشه لرزش شدت زمین

kazerun_890705_intensity

نقشه حداکثر شتاب

kazerun_890705_pga

 

نقشه حداکثر سرعت

kazerun_890705_pgv

نقشه ‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله نمی ‌باشد.