خلاصه گزارش بازديد از منطقه زلزله زده در زلزله اول آبان ماه 90 ، وان، 7/2 Mw بر اساس بازديد انجام شده (26 تا 90/8/30) توسط تيم شناسايي پژوهشگاه