گزارش فوری مقدماتی بازديد از مناطق آسيب ديده زلزله 27 مرداد 1393 مورموری (آبدانان-دهلران)