گزارش زمين لرزه بیستم و سوم فروردین 1391 (یازدهم آوریل 2012) ساحل باختری شمال سوماترای اندونزی

خلاصه گزارش بازديد از منطقه زلزله زده در زلزله اول آبان ماه 90 ، وان، 7/2 Mw بر اساس بازديد انجام شده (26 تا 90/8/30) توسط تيم شناسايي پژوهشگاه

The Van, Turkey Earthquake of 23 October 2011, Mw7.2: A Preliminary Report on the Reconnaissance Visit Preformed by IIEES Reconnaissance Team, November 17 to 21 2011

گزارش زمين لرزه بیست وپنجم فروردین 1389 (سیزدهم آوریل 2010 میلادی) استان چینگ های چین، با بزرگی MW=6/9