گزارش مقدماتی گروه شناسایی مناطق زلزله زده درب آستانه (سیلاخور) – فایلهای PDF سمینار

سمینار گزارش مقدماتی زمین لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه (سیلاخور) ML=6.1

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله