گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ 21 اردیبهشت‌ماه 1398، شمال باختری تازه‌آباد- استان کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ 16 دی‌ماه 1397، شمال باختری گیلانغرب استان کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمين‌لرزه 4 آذرماه 1397، جنوب باختری سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای 6/4 (ویرایش 1)

گزارش زمين‌لرزه 21 آبان‌ماه 1396 سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد چهارم :مدیریت بحران

گزارش زمين‌لرزه 21 آبان‌ماه 1396 سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد سوم :سازه و شریان های حیاتی

گزارش زمين‌لرزه 21 آبان‌ماه 1396 سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد دوم :پدیده های ژئوتکنیکی

گزارش زمين‌لرزه 21 آبان‌ماه 1396 سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد اول :جنبه های زلزله شناسی