گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ 21 بهمن‌ماه 1397، بندر لافت (قشم) استان هرمزگان

گزارش بازديد فنی شناسايی ٢٩-٢-٩٢از زلزله ايرر (گوهران بشاگرد )در ٢١-٢-٩٢،با بزرگای Mw=6/2