Entries by admin

گزارش های زلزله 5 دی ماه 1382 بم

فهرست مطالب گزارش فوق در تاریخ 17 دیماه 1382 در 260 صفحه منتشر گردیده است . در ساعت5:26 بامداد روز 82/10/5 زمین لرزه بزرگی بخش وسیعی از استان کرمان را به لرزه درآورد. موقعیت کانونی این زمین لرزه به مختصات 29.01 درجه عرض شمالی و 58.26درجه طول خاوری در حدود 10 کیلومتری جنوب غرب شهر […]

پسلرزه‌های زلزله 5 دی ماه 1382 بم تعیین مکان شده

 پس لرزه‌های زلزله بم تعیین مکان شده امیر منصور فرهبد مهدی حیدری محسن دزواره مانیا صبوری موقعیت زمین لرزه اصلی، پسلرزه‌های ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن کشور DATE TIME LAT-N LONG-E DEPTH mb Ms ML REGION 2003/12/26 01:56:56.1 29.08 58.38 13.2 6.5 BAM 2003/12/26 02:34:20.3 28.98 58.33 15.0 3.8 BAM 2003/12/26 03:06:16.0 28.91 […]

گزارش مقدماتی شناسایی زلزله 5 دی ماه 1382 بم

زمین ‌لرزه روز جمعه 5/10/82 بم در مختصات جغرافیایی°58/3 شرقی و° 29 شمالی با بزرگای Mw=6/5 رخ داد و موجب کشته شدن بیش از 41000 نفر و مجروح گردیدن بیش از 30000 نفر گردید این  زمین‌لرزه در امتداد گسل شناخته شده بم و با عمق کانونی حدودkm 8 بوقوع پیوست. براساس شتابنگاشتهای تصحیح نشده ارائه […]

گزارش مقدماتی زمین لرزه 19 تیر ماه 1382 جهرم- داراب

گزارش مقدماتی زمین لرزه 19 تیر ماه 1382 جهرم- داراب محمد تاتار، مدیر گروه زلزله شناسی و استادیار پژوهشکده زلزله شناسی امیر منصور فرهبد، عضو هیئت علمی پژوهشکده زلزله شناسی اسماعیل شبانیان، کارشناس گروه لرزه زمینساخت محسن دزواره، کارشناس گروه زلزله شناسی 1- مقدمه درساعت 06: 17 ( به وقت UTC) و 36: 21 ( […]

گزارش نصب شبکه موقت لرزه نگاری در منطقه زلزله زده آوج توسط پژوهشکده زلزله شناسی

مقدمه: زمینلرزه ای با بزرگی (6/5= Mw) صبحگاه اول تیر ماه 1381 منطقه آوج از توابع شهرستان بوئین زهرا را به لرزه درآورد. این زمینلرزه و پسلرزه‌های آن 7 روستای (چنگوره، آبدره، حسن آباد، نقاش، نیارج، خنداب و کرتل) منطقه را به طور صددرصد تخریب نمود و به بیش از 80 روستای دیگر به میزان […]